Viral Hepatitler :

 • Hepatit B infeksiyonu

 • Hepatit C infeksiyonu

 • Hepatit D infeksiyonu

KARACİĞER SİROZU

OTOİMMÜN KARACİĞER HASTALIKLARI :

 • Otoimmün Hepatit

 • Primer Biliyer Siroz

 • Primer Sklerozan Kolanjit

KARACİĞER YAĞLANMASI

HEPATOSELÜLER KANSER (KARACİĞER KANSERİ) 

SİNDİRİM HASTALIKLARI :

 • Reflü Hastalığı

 • Mide Hastalıkları(Gastrit, Ülser, Mide Kanseri)

 • İnce Barsak - Kolon Hastalıkları

  • Crohn Hastalığı
  • Ülseratif Kolit
  • Diğer Kolitler
  • Polip
  • Kolorektal Kanserler

SAFRA KESESİ ve SAFRA YOLLARI HASTALIKLARI

PANKREAS HASTALIKLARI

MORBİD OBESİTE

ERKEN GİS TÜMÖRLERİNDE ENDOSKOPİK TEDAVİ ( ESD , EMR )

AKALAZYA  HASTALIĞINDA ENDOSKOPİK TEDAVİ (POEM )

ANTİ-REFLÜ MUCOSAL SECTİON