Doç. Dr. Bahri ABAYLI ;

 • Özefagogastroduedonoskopi

 • Kolonoskopi

 • Rektosigmoidoskopi

 • ERCP (Endoskopik Retrograt Kolanjiopankreatografi

 • Ultrasonografi

 • Mide Balonu

 • Karaciğer Biopsisi

 • Pankreas Biopsisi

 • Peritonoskopi (laparoskopi )

 • PTK  (Perkütan Transhepatik Kolanjiografi)

 • Kitleden biopsi

 • PEG ( perkutan  gastrostomi  )

 • Hemoroide band Ligasyonu

 • Gastrik Band cutter ( mide bandı çıkarılması )

 • Özafagial stent,  metalik biliyer stent, kolonik stent

 • Nazobiliyer Drenaj

 • Akalazya Balon Dilatasyonu

 • Gastrik ve kolonik polipektomi

 • Hemoklips Uygulamaları ( kanama ve perferayonlarda )

 • Endoskopik submukozal rezeksiyon (ESD)

 • Endoskobik mukozal Rezeksiyon (EMR)

 • Peroral endoskopik miyotomi (POEM)